Vanaf 15 januari tot en met 18 februari kunnen deelnemers de gegevens over 2017 aanleveren.

Q&A, vragen en antwoorden over de Regeling

Invullen gegevens 2017 door deelnemers
is wordt geopend vanaf 15 januari tot en met zondag 18 februari. Hierna is het niet meer mogelijk gegevens aan te leveren.

Contact: FosfaatreductieVarkens@flynth.nl

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017

De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 is opgesteld door POV (NVV en LTO Varkenshouderij). De Regeling is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken voor het toekennen van tegemoetkoming uit Europese steunmiddelen. Deze Regeling moet bijdragen aan het reduceren van de fosfaatproductie in de veehouderij in 2017, tot onder het daarvoor gestelde fosfaatplafond. De varkenshouderij is een inspanningsverplichting aangegaan om een fosfaatreductie van maximaal 1 mln. kg te realiseren. Hiervoor is een budget beschikbaar van 3,976 mln. euro dat wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde fosfaatreductie. Het betreft fosfaatreductie die gerealiseerd wordt door het gehalte bruto fosfor in mengvoeders te verminderen. Varkenshouders die fosfaat reduceren via mengvoer, kunnen zich aanmelden voor deze Regeling.

De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het niveau van bruto fosfor in het mengvoeder op het betreffende bedrijf in 2016. Een varkenshouder die zijn varkens al mengvoeder voert met minder bruto fosfor krijgt een hogere vergoeding per kg reductie: € 4,50 resp. € 3,50 per kg fosfaat dat gereduceerd wordt. Een bedrijf kan maximaal 15% fosfaat reduceren in 2017 ten opzicht van 2016 om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Openstelling
De Regeling is gepubliceerd op 24 mei 2017. Varkenshouders hebben vanaf 29 mei de mogelijkheid om het eigen bedrijf aan te melden. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 26 juni. Let wel: aanvragen worden beoordeeld op basis van moment van binnenkomst. Zodra de maximaal toe te kennen bijdrage bereikt wordt, wordt de Regeling gesloten.

Wat moet u doen om een aanvraag in te kunnen dienen?
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming dient u onderstaande stappen te volgen: 

 1. Controleer of u kunt voldoen aan de voorwaarden in de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij.  
 2. Als u aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming, vult u uw contactgegevens in op het aanmeldformulier.
 3. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw verzoek.
 4. Binnen drie weken na aanmelding ontvangt u het verzoek tot aanleveren van aanvullende informatie. Deze informatie moet u binnen twee weken invullen op een webformulier. U geeft hierbij ook een machtiging af om aan de uitvoerder van de Regeling toegang te verlenen tot voerjaaroverzichten die geregistreerd staan bij RVO. Als bewijsstukken vragen we naar de veestaat en veesaldokaart 2016. Een en ander wordt duidelijk uitgelegd wanneer het verzoek tot aanleveren van informatie ontvangt. Uw aanmelding wordt definitief zodra alle gevraagde informatie is aangeleverd binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Beoordeling van uw aanvraag 

 1. Zodra u de benodigde gegevens hebt aangeleverd wordt uw aanvraag verwerkt, potentiele fosfaatreductie berekend en de hoogte van de tegemoetkoming bepaald door de uitvoerder.
 2. Indien de subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Regeling ontvangt u een schriftelijk bevestiging met de te behalen fosfaatreductie, hoogte van de tegemoetkoming en voorwaarden die daaraan gesteld zijn.  
 3. Voor 15 februari 2018 wordt de eindverantwoording ingediend. U krijgt hiervoor tijdig een verzoek tot aanleveren van informatie door de uitvoerder. Dit gebeurt digitaal. Hiervoor worden als bewijsstukken de veestaat en veesaldokaart 2017 bijgevoegd. De varkenshouder draagt zorg voor het tijdig, volledig en correct aanleveren van de gevraagde informatie.
 4. De eindverantwoording wordt beoordeeld en daarvan krijgt u een schriftelijke terugkoppeling. Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats voor 1 april 2018.

 

Welke informatie moet u aanleveren
De informatie die u bij de aanvraag moet aanleveren is uitgewerkt in de Regeling.

Naleving en controle

 • De varkenshouders draagt, eventueel samen met zijn voederadviseur, zorg voor het volledig en correct aanleveren van de gevraagde informatie.
 • De varkenshouder dient op elk moment een deugdelijke administratie van alle diervoeders en gemiddeld aanwezige aantallen vleesvarkens en zeugen te kunnen overleggen over het jaar 2016 en actueel in 2017.
 • Er wordt (door middel van steekproeven vastgesteld of de gegevens welke door de varkenshouder zijn opgegeven aansluiten op de gegevens die ingevoerd zijn met de aanvraag.
 • De veestaten, veesaldokaarten en voerjaaroverzichten van 2016 en 2017 zijn de leidende bewijsstukken voor controle.

 

Veel gestelde vragen

Klik hier voor antwoorden op veel gestelde vragen.

 

 

Bovenstaande tekst is opgesteld voor uw gemak. De tekst van de Regeling Fosfaatreductie varkenshouderij 2017 is bepalend, dus aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst op deze website kan tussentijds worden gewijzigd dan wel worden verwijderd.