Regeling Fosfaatreductie varkenshouderij 2017

 

- Privacyverklaring –

 

Als u zich aanmeld voor de Regeling Fosfaatreductie varkenshouderij 2017 geeft u toestemming voor de noodzakelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Hieronder wordt kort toegelicht waarvoor u toestemming geeft.

 

Doel van de verwerking:

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

  • Berekening van en controle op gerealiseerde fosfaatreductie ten behoeve van de toekenning van subsidie door POV volgens de Regeling Fosfaatreductie varkenshouderij 2017.
  • Uitbetaling van de subsidie.
  • Daarmee samenhangende verwerkingen zoals het beantwoorden van vragen die u stelt via de digitale helpdesk en technische ondersteuning van de ICT-systemen die voor de verwerking worden gebruikt.

 

Benodigde persoonsgegevens:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord en bankrekeningnummer

 

Toegang tot de gegevens:

De volgende personen hebben toegang tot uw gegevens:

  • Bij POV een speciale, nog samen te stellen commissie die besluit over de uit te keren subsidie
  • Via de POV de administrateur bij LTO Noord die de uitbetalingen verzorgt.
  • Bij Flynth: de projectleider en zijn secretariaat, enkele gespecialiseerde adviseurs die betrokken worden bij het samenstellen en beoordelen van de rapportages en zo nodig medewerkers van de servicedesk ICT voor technische ondersteuning.
  • Personen die op wettelijke basis of gerechtelijk bevel recht op toegang hebben. Bijvoorbeeld ten behoeve van een wettelijke controle.

 

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. U dient zelf de gegevens te bewaren conform de eisen van de Meststoffenwet (5 jaar).

 

Beveiliging:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt via een portaal van Flynth dat een zwaarder beveiligingsniveau heeft ingeregeld van voor deze verwerking noodzakelijk is.

 

Uw rechten vanuit de privacywetgeving:

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor zover u dit niet zelf via de portal kunt regelen kunt u een verzoek doen via de digitale helpdesk.

 

Verantwoordelijke voor deze verwerking:

POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij)

Postbus 240, 8000 AE Zwolle

Email: info@pov.nl

Telefoon: 088 8886605

 

Digitale helpdesk:

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij 2017 kunt u stellen via de digitale helpdesk die u als volgt kunt bereiken: fosfaatreductievarkens@flynth.nl